Quiz
Узнайте свой уровень сербского
Пройдите тест, чтобы проверить свои знания сербского языка — и мы поможем вам выбрать подходящий по уровню курс!
Начать тест
Выберите подходящую фразу для ответа.
A: Da li je Novak Đoković teniser?
B: Da, __________.
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите подходящую фразу для ответа.
Dobar dan. Kako ste?
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенные слова.
Ovo su __________ prijatelji.
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенные слова.
Imam jednu __________ i jednog __________.
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенные слова.
Ti danas praviš __________ za __________.
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенные слова.
Marija ne želi da živi na __________.
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Ja volim da putujem __________ porodicom.
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Dečak __________ trči u parku je moj brat.
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Nikola je moj muž, a ja sam __________ žena.
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Ana i Nikola __________ bioskop.
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Прочитайте текст и выполните задание: если утверждение верно, отметьте его.

Ja se zovem Milena Jovanović. Imam 23 godine. Živim sa mojim roditeljima u kući, u centru grada. To je jedna stara kuća u kojoj su živeli i moji baba i deda. Ove godine ću završiti fakultet.
Moj fakultet nije daleko i zato idem peške. Na fakultetu imam nekoliko dobrih drugarica, a
najbolje drugarice su mi Jovana i Tamara. Studiram matematiku, a volim da učim i jezike. Već dobro govorim engleski, a malo govorim i razumem i francuski. Kad imam slobodnog vremena idem na ples, a treniram i odbojku. Volim da sviram klavir, ali nemam vremena da idem na časove klavira. Kada sam na raspustu, sa prijateljima putujem. Prošle godine smo bili u Francuskoj i Italiji. Ove godine ćemo možda ići u Grčku.

Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Volim sladoled od ________.
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Ona ima 21________.
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Časovi uvek počinju u 9 ________.
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Ne živim sa ________.
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Idem autobusom od kuće do ________.
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Danas je ____.
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Putovali smo u ____.
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
U Beogradu ima mnogo _______.
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенные слова.
Živim u stanu sa _______________.
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Drugarica _______________ je kupila poklon za rođendan.
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Poslao sam poruku __________________.
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Srbija je ____ od moje zemlje.
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Boli _____ zub.
Неверно :(
Правильно!
Неверно :(
Неверно :(
Далее
Проверить
Узнать результат
Выберите пропущенное слово.
Čokolada je _____ nego hleb.
Неверно :(
Неверно :(
Неверно :(
Правильно!
Далее
Проверить
Узнать результат
Ваш уровень — начальный.

Но это легко исправить! Приглашаем вас на пробный урок сербского языка для уровня А1.

Оставьте свои контакты, укажите количество правильных ответов, и мы подберем урок специально для вас.
Ваш уровень — начальный.

Но это легко исправить! Приглашаем вас на пробный урок сербского языка для уровня А1.

Оставьте свои контакты, укажите количество правильных ответов, и мы подберем урок специально для вас.
Ваш уровень — начальный.

Но это легко исправить! Приглашаем вас на пробный урок сербского языка для уровня А1.

Оставьте свои контакты, укажите количество правильных ответов, и мы подберем урок специально для вас.
Ваш уровень — начальный.

Но это легко исправить! Приглашаем вас на пробный урок сербского языка для уровня А1.

Оставьте свои контакты, укажите количество правильных ответов, и мы подберем урок специально для вас.
Вы знаете сербский как минимум на базовом уровне (А1) или лучше.

Так держать! Приглашаем вас на пробный урок сербского языка для продвинутых.

Оставьте свои контакты, укажите количество правильных ответов, и мы подберем урок специально для вас.
Вы знаете сербский как минимум на базовом уровне (А1) или лучше.

Так держать! Приглашаем вас на пробный урок сербского языка для продвинутых.

Оставьте свои контакты, укажите количество правильных ответов, и мы подберем урок специально для вас.
Made on
Tilda